Header Ads

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต จัดงานเสวนา “ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย)”

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) เพื่อสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด และกำหนดทิศทางมวยไทยทั้งระบบสู่กีฬาสากลให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน และ ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงาน ภายในงานมีการเสวนา ภายใต้ประเด็น ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) “นำพัฒนามวยไทยรากเหง้าสู่ระดับโลก และเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสู่เศรษฐกิจไทย” 

โดยมีวิทยากรในแวดวงกีฬามวยร่วมเสวนา อาทิ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา พล.อ.สุชาติ แดงประไพ ประธานที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONE Championship ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมมะ นายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) คุณชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย คุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและการตลาด บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์ ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) ม.รังสิต 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.