Header Ads

ซัมเมอร์นี้! เสริมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเปี่ยมสุข พบกับการร่วมงานกันของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Leisure Projects และ Harmenstone

March 31, 2023 0

ซัมเมอร์นี้! เสริมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเปี่ยมสุข พบกับการร่วมงานกันของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Leisure Projects และ Harmenstone  เพื่อร...

ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11

March 31, 2023 0

ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย และผู้บริหารให้การต้อนรับคุณชัยยุทธ  มังศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำ...

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

March 31, 2023 0

  นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TI...

วธ. จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 141 รูป/คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

March 31, 2023 0

วธ. จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี  141 รูป/คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องใ...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 เน้นส่งเสริมทักษะแรงงาน Up Skill - Re Skill และ Life Skill

March 31, 2023 0

โลกยุคใหม่ต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ ความจำเป็นในการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะแรงงาน และการสร้างทักษ...

ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างไทย

March 31, 2023 0

  ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าสู่เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” มุ่งส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างก่อสร้างใน 23 จังหวัด สะท้อนภา...

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

March 31, 2023 0

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ...

“มาดามแป้ง” ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา UNICEF Thailand พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน

March 31, 2023 0

มาดามแป้ง นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก United Nations Ch...

วช. เชิดชู ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้งานวิจัยสยบมาลาเรียในอาเซียน ช่วยสกัดการแพร่เชื้อไปทั่วโลก

March 31, 2023 0

วันที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าว “NRCT Talk : นักว...

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน” ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะ

March 31, 2023 0

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน” จัดศูนย์บริการตรวจสุขภาพนอกส...

Theme images by sololos. Powered by Blogger.