Header Ads

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ

November 18, 2022 0

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ทรานสฟอร์มธุรกิจสุขภาพสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ ดึงจุดแข็งจากทุกแพลตฟอร์ม พัฒนาระบบการบริการ ด้าน...

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

November 16, 2022 0

มูลนิธิทันตนวัตกรรม เดินหน้าสานต่อแผนงานด้านงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิ...

กทม. บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

November 14, 2022 0

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เ...

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต นำเสนอผลวิจัย ชี้ เด็กเพศหลากหลายเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตายสูงเกินกว่าครึ่ง

November 04, 2022 0

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) หรือ Save the Children (Thailand) Foundation ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงาน HEARTS MATTER: ...

ก.ล.ต. ให้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ยืนยันตัวตนแบบ dip chip ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

November 02, 2022 0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ติดตั้งตู้บริกา...

Theme images by sololos. Powered by Blogger.