Header Ads

นิปปอนเพนต์ชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ ปั้นไอเดียงานออกแบบระดับโลก

นิปปอนเพนต์ชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ ปั้นไอเดียงานออกแบบระดับโลก

“คิดเพื่อโลก ตอบโจทย์ชุมชน”

บนเวทีการประกวด AYDA AWARDS 2024

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์ทักษะการออกแบบและสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงกับนักออกแบบชั้นนำของประเทศและเอเซียอีกครั้ง บนเวทีประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติ AYDA Awards 2024 ที่จัดการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยเปิดรับสมัครเหล่านักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน โชว์ศักยภาพ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรายวันกับโลกใบนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Converge: Glocal Design Solutions"  ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมโปรแกรมออกแบบ Sketchup Studio Education Software 2024 เป็นเวลา 1 ปี และโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับผู้ชนะจากอีกกว่า 19 ประเทศ ในงาน AYDA Awards International Summit ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ ระดับเอเซีย จะได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่ Harvard’s Graduate School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการออกแบบอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 300,000บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


การประกวด AYDA Awards ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "Converge: Glocal Design Solutions" หรือ “การรวมกันเป็นหนึ่งจากแนวคิดวิถีท้องถิ่นสู่ระดับโลก” โดยจุดหมายที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบของนักออกแบบ ที่กระตือรือร้นต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงรายวันของโลกใบนี้ สู่งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โลกที่นักออกแบบไม่อาจนิ่งเฉย

นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การประกวดออกแบบระดับเอเซีย AYDA Awards เป็นหนึ่งในความตั้งใจของนิปปอนเพนต์ ที่ต้องการสนับสนุนเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน เวทีนี้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความสามารถที่ท้าทายในวันนี้ สู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม คอนเซ็ปต์การประกวดในปีนี้เน้นความสำคัญของงานออกแบบที่วางแผนการใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการบรรจบกันของแนวคิดท้องถิ่น-ระดับโลก สู่งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โลก ที่ทุกคนต่างเผชิญร่วมกัน ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่นิปปอนเพนต์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าทศวรรษ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน บนความสัมพันธ์ของคน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบระดับโลกได้อย่างมีคุณภาพ”


ด้าน นาย ภฤศธร สกุลไทย Design Director, PIA Interior Company Limited หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการ AYDA Awards ในปีนี้ กล่าวเสริมถึงหัวข้อการประกวดในปีนี้ว่า “ในฐานะที่ได้ร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการสำหรับโครงการนี้ เป็นที่น่ายินดีสำหรับวงการออกแบบในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีวิวัฒนาการขึ้นอย่างชัดเจนในแต่ละปี ซึ่งหัวข้อการประกวดนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การออกแบบสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ "Converge: Glocal Design Solutions " การเปลี่ยนแปลงของโลกรายวันที่เราต่างต้องเผชิญร่วมกัน นักออกแบบทุกคนจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ แล้วนำไอเดียที่ไร้ขีดจำกัดมาแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนรอบตัว ในระดับท้องถิ่น และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนมาตรฐานระดับโลก ในฐานะกรรมการและรุ่นพี่ในวงการออกแบบ เชื่อมั่นว่า ในปีนี้จะได้เห็นผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ออกแบบ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน”


ผศ.ดร. กรุณา เคลือบมงคล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ว่า "การเข้าร่วมเวทีประกวด AYDA Awards เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพ และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ในวงการออกแบบทั้งจากในและต่างประเทศ ได้รับความรู้จากนักออกแบบชื่อดังระดับโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ  มีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดเป็นประจำทุกปี อยากเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายมาลองสมัคร เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานจริงนอกห้องเรียนจากโจทย์การแข่งขัน และลุ้นโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตร Design Discovery Program at Harvard University’s Graduate School of Design ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำครั้งหนึ่งในชีวิต"


นอกจากรางวัลประจำปีสุดยิ่งใหญ่แล้ว เวทีประกวด AYDA Awards 2024 ได้เตรียมมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ชนะรายการต่างๆ โดยผู้สนับสนุนดังนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิเทค วัน จำกั


นักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีประกวด AYDA Awards 2024 ทั้งการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน เพื่อคว้าโอกาสในการเข้าเรียนโปรแกรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.asiayoungdesignerawards-th.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง https://www.facebook.com/AYDAAwardsThailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-462-5299 ต่อ 164

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.