Header Ads

กรุงเทพประกันชีวิต ครบรอบ 73 ปี ใส่ใจพนักงาน จัดพิธีทำบุญและมอบรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติพนักงานประจำปี 2567

กรุงเทพประกันชีวิต ครบรอบ 73 ปี ใส่ใจพนักงาน จัดพิธีทำบุญและมอบรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติพนักงานประจำปี 2567  ตอกย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในความสำเร็จขององค์กร

31 พ.ค. 67 – บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญครบรอบ 73 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กร ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนิมนต์คณะสงฆ์ 9 รูป จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของและปัจจัย พร้อมจัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทฯ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรรมการ, คณะผู้บริหาร, พนักงาน และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯ

  

พร้อมกันนี้ เนื่องด้วยเป็นโอกาสดีและพิเศษบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตฯ  จำกัด (มหาชน) นำโดยนายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Bangkok Life Honor Awards ซึ่งยังจัดพิธีจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ พนักงานที่ทำงานให้บริษัทมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ขึ้นไป รวมทั้งพนักงานที่ได้รับเกียรติบัตร The Fellow, Life Management Institute (FLMI) จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) โดยมีพนักงานเข้าร่วมรับรางวัล ทั้งหมด จำนวน 80 คน 


พิธีมอบรางวัลนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อขอบคุณและยกย่องความทุ่มเทของพนักงานผู้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ ให้เพื่อนพนักงานและพนักงานรุ่นน้องในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยในงานมีผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแด่พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ครบอายุงาน 10 ปี 15 ปี และ 25 ปีขึ้นไป โดยนายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯชิน โสภณพนิช ซึ่งการมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงาน แต่ยังถือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ได้มีแนวทางความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.