Header Ads

กรุงเทพประกันภัยใจป้ำพาพนักงานกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย

 กรุงเทพประกันภัยใจป้ำพาพนักงานกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พาพนักงานบริษัทฯ จำนวนกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าไปทัศนศึกษา ณ อุระบันได (Urabandai) – โตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนในสถานที่สวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และโอบล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมกับอิ่มเอมใจกับการเล่นกระดานเลื่อนท่ามกลางหิมะที่อุทยานแห่งชาติบันได - อาซาฮี (Bandai - Asahi National Park) เข้าชมหมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และสนุกสนานกับนวัตกรรมอันน่าตื่นตา และชอปปิงแหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยระดับโลกในเมืองหลวงที่ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และชิบูย่า (Shibuya) รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น ทั้งการไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ (Asakusa Temple) การแช่ออนเซ็น การแต่งกายในชุดยูกาตะ การรับประทานอาหารต้นตำรับของญี่ปุ่น พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดรอบการเดินทางจำนวน 8 รอบ รอบละกว่า 200 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 

กิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพนักงานทุกคน เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทตลอดปี 2566  อีกทั้งเป็นการสร้างกำลังใจให้พนักงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงมาโดยตลอด


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.