Header Ads

‘ไทยวิวัฒน์’ เปิดรับสมัครโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024

 ‘ไทยวิวัฒน์’ เปิดรับสมัครโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024  

 เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประกันภัย  

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท 

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเด็กและเยาวชน  ขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยหวังจัดการความเสี่ยงของสังคมไทยในอนาคต ประกาศจัดโครงการประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน Thavivat Innovation Camp 2024 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย พร้อมติดอาวุธที่สอดรับกับความต้องการของยุคสมัยเพื่อลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืนในอนาคต เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567 


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยอันดับ 1 ของไทย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” เดินหน้าพัฒนาสังคมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบหวังลดความเสี่ยงของสังคมไทยในอนาคต  ประกาศจัดโครงการ “ประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน Thaivivat Innovation Camp 2024 ”  โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน อันจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการคิดต่อยอดเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานแนวคิดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4 คน  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ภายใต้โจทย์และแนวคิด Innovation for Green Society โดยมีองค์ประกอบของ  loT, AI, Big Data หรือ Lifestyle ในการนำเสนอโครงการ  โดยรูปแบบโครงการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบแรกส่งผลงาน Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์เข้า และรอบที่ 2 คัดเลือกผลงาน 8 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Thaivivat Innovation Camp  และ Idea Pitching นำเสนอโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในรอบตัดสิน 


ทั้งนี้สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์  www.thaivivat.co.th หรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  https://thaivivat.info/3vB3pO8  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด  โทร.1231 ต่อ 4052  ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์  2567 หรือตลอดระยะเวลาโครงการ    

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  : ติดต่อฝ่ายการตลาดประกันภัยไทยวิวัฒน์ (ฝ่ายวางแผนคอนเท้นต์และสื่อ)  คุณวรรณวิภา มุตยา (สโนว์) โทร.1231 ต่อ 4052  E-mail: wanwipha_mut@thaivivat.co.th  No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.