Header Ads

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC ) จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกปี 2023 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพโลก

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC )   จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกปี 2023 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพโลก เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ( Global Leadership Summit 2023 หรือ GLS2023) ได้เปิดฉากขึ้นในกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาของประเทศไทย โครงการนำร่องที่ล้ำสมัยในครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกันโดยสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ หรือ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) ได้จับมือกับพันธมิตรอันทรงเกียรติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้นำระดับโลกในการมาพบปะกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก และส่งเสริมความร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุสันติภาพโลก ผ่านความยุติธรรม ความเข้าอกเข้าใจกัน และการเสวนากัน  

การประชุมสุดยอดผู้นำซึ่งจัดโดย สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติจาไมกาสำหรับยูเนสโก้ องค์กร Adventure of Humanity (ก่อตั้งโดยไมเคิล แจ็คสัน และเนลสัน แมนเดลา) และสมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (United Nations Association UNA-USA/Coachella Valley, California, USA) โดยงานนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้อุทิศตนอย่างแน่วแน่ในการบรรลุเส้นทางสู่สันติภาพโลก  

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)โดยมี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นประธานนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกเท่านั้น แต่ทว่ายังเป็นการกำหนดทิศทางของหลักการความเป็นผู้นำโดยรวมอีกด้วย ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นั้น นอกจากจะได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำแล้ว ในงานนี้ท่านยังได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำ 2023 (Global Leadership Award 2023) อันทรงเกียรติจากผลงานอันโดดเด่นของท่านอีกด้วย  

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ได้กล่าวต้อนรับผู้นำจากทั่วโลก และกล่าวขอบคุณถึงพันธมิตรระดับโลก ที่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนงาน  GLS2023 พร้อมทั้งทบทวนความมุ่งมั่นการทำงานเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม ,การศึกษา,เยาวชน,สังคม,สิ่งแวดล้อม,ความเท่าเทียม และความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เติบโตขึ้นมาจาก  GLS2022 จนถึง GLS2023 เป็นการต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประชาคมโลก  

เพื่อเป็นฐานที่เข้มแข็ง พร้อมจะยืนหยัดต่อเนื่องทุกปี ตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการรวมศักยภาพผู้นำ และสร้างเยาวชนให้เข้มแข็งเติบโตเป็นผู้นำที่มีธรรมาภิบาล เพื่อโลกที่เข้มแข็งและดีขึ้น เพื่อสันติภาพที่สงบสุข ที่จะต้องให้ความร่วมมือและขอความรวมมือกับทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็งต่อไป 

เจ้าหญิงคาเรน แคนเทรล ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย, สหรัฐอมริกา UNITED NATIONS ASSOCIATION  UNA-USA /COACHELLA VALLEY,CALIFONIA,USA  ซึ่งทรงเป็นผู้ร่วมจัดงานหลักท่านหนึ่งได้มีพระดำรัสสำคัญในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งนี้ โดยพระองค์ทรงเน้นย้ำถึงบทบาทที่ขาดไม่ได้ของกองกำลังรักษาสันติภาพบนโลกที่ต้องต่อสู้กับความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียมกันใบนี้ผ่านวีดีทัศน์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในวีดีทัศน์ดังกล่าว พระองค์ท่านให้ความสำคัญต่อความมุ่งมั่นของกองกำลังรักษาสันติภาพเหล่านั้นว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของความสามัคคีและความแน่วแน่มั่นคง แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายมากมายถาโถมเข้ามาก็ตาม 

เจ้าหญิงคาเรน แคนเทรลล์ทรงสนับสนุนให้ผู้คนทั่วโลกจับมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานร่วมกัน ในสุนทรพจน์ของพระองค์นั้น พระองค์ท่านทรงตรัสแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ หรือ UNPKFC เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นในการแสวงหาสันติภาพอย่างแน่วแน่ของ ดร. อภินิตา ไชยชนะ 


การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกประจำปี 2023 นี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจากบทบาทสำคัญในการรับรองและยกย่องผู้นำที่เป็นแบบอย่างในความพยายามด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ และจบลงด้วยการฟื้นจิตสำนึกในเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการเดินทางร่วมกันไปสู่โลกที่สงบสุขและยุติธรรมยิ่งขึ้นต่อไป 


นอกจากนี้ คุณริชาร์ด เนลสัน ประธานองค์กร  Adventure of Humanity ซึ่งก่อตั้งโดย ไมเคิล แจ๊คสัน และเนลสัน แมนดาลา ได้เดินทางมาร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำโลก (GLS2023) ด้วยตัวเองในฐานะผู้ร่วมจัดงานหลักในครั้งนี้  และได้กล่าวสุนทรพจน์ แสดงความยินดีและต้อนรับผู้นำจากทั่วโลก กล่าวถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพ และความร่วมมือในฐานะพันธมิตรด้วยดีตลอดมา กับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC)และขอบคุณ ดร.อภินิตา ไชยชนะ  ประธานองค์กร และองค์กรพันธมิตร ที่อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นอย่างเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี และยินดีที่จะสนับสนุน UNPKFC  ยิ่งขึ้นตลอดไป ,พร้อมกันนี้ยังมีผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญเช่น ดร.สุลต่าน อาซัม เตมูรี ประธาน UNPKFC สากล อดีตผู้ตรวจราชการตำรวจ อดีตผู้บังคับบัญชากรรมาธิการตำรวจ (UNAMID), ทูตทหาร’ ผู้แทนจาก ฯพณฯ รัชมัท 

The United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) organized the Global Leadership Summit 2023 (GLS2023) to promote international cooperation for world peace. 

 

In a historic gathering during the final week of November, the Global Leadership Summit 2023 unfolded in the vibrant city of Bangkok, Thailand. This groundbreaking initiative, orchestrated by the United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), in conjunction with esteemed regional and international partners, served as a pivotal platform for global leaders to converge, exchange insights, and foster collaboration with the shared objective of attaining global peace through justice, understanding, and dialogue.  

Organized by the UNPKFC and co-organized by the National Commission of Jamaica for UNESCO, Adventure of Humanity (founded by Michael Jackson and Nelson Mandela), and the United Nations Association UNA-USA/Coachella Valley, California, USA, the summit showcased a gathering of visionary leaders steadfastly dedicated to advancing the cause of world peace. 

 The distinguished opening ceremony of the Global Leadership Summit 2023 was presided over by H.E. Wan Muhamad Noor Matha, President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand. His presence not only marked the commencement of the summit but also set the tone for a collective exploration of leadership principles. President Matha, recognized as a role model for leadership, went on to receive the prestigious GLS2023 Global Leadership Award in acknowledgment of his outstanding contributions. 

Dr. Aphinita Chaichana, Global President of United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), welcomed leaders from around the world, and expressed heartfelt gratitude to global partners for their attention and support given to GLS2023. The global president also reemphasized the organization’s commitments for the dissemination of a concrete culture of peace. Education, Youth, Society, Environment, Equality, and Cooperation between the public and private sectors that had risen from GLS2022 to GLS2023 were such an extension for sustainable development at the global community level to be served as a strong foundation ready to stand firm every year to accumulate leadership potential and shape the young generations to become future leaders with good governance to make this world a stronger and a better place for peace and tranquility. To achieve those purposes, we had to continue our firm cooperation in our current network and collaborate with our future parties.  

 A notable address during the summit was delivered by Ratu Muda Princess Karen Cantrell, Chairman of The Founder's Circle at the United Nations Association of the Coachella Valley, a key co-organizer of the event. Through a compelling video message, Princess Karen Cantrell emphasized the indispensable role played by peacekeeping forces in a world grappling with conflicts, violence, and inequalities. She highlighted their unwavering commitment as a testament to the potential for harmony and stability even in the face of challenging circumstances. 

Princess Karen Cantrell encouraged individuals worldwide to actively participate in building a better world for future generations, underscoring the importance of collective action. In her address, she expressed heartfelt gratitude to Dr. Aphinita Chaichana, the Global President of UNPKFC, lauding her extraordinary leadership and unwavering commitment to the pursuit of peace. 

The Global Leadership Summit 2023, recognized for its pivotal role in acknowledging and celebrating exemplary leadership in humanitarian efforts globally, concluded with a renewed sense of purpose and a commitment to continue the collaborative journey towards a more peaceful and just world. 

In this event, another honorable guest, Mr. Richard Nilsson, the president of Adventure of Humanity, founded by Michael Jackson and Nelson Mandela, traveled to this GLS2023 himself as one of the key-organizers of the event. He also delivered a speech to congratulate and welcome global leaders participating in this event and mentioned the propagation of peace culture and continuing collaboration with UNPKFC as good partners. A heartfelt gratitude was expressed by Mr. Nilsson to Dr. Aphinita Chaichana, the global president of UNPKFC, and other allies for their strong dedication for public sake as role models for organizations. Therefore, he said he was willing to continue his support to UNPKFC for goods. Besides Mr. Nilsson, other key people who delivered speech were Dr. Sultan Azam Temuri--Global Chairman of UNPKFC, former Inspector General of Police, former Police Commissioner of UNAMID, military attaché—the representative of H.E. Rachmat Budiman—the Ambassador of Indonesia for Thailand, Inspector General of Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, Gen. Thanyasit Kitdecharath—Royal Thai Army Senior Expert, Former Director of the Budget of the Bureau International Security Operations Command (ISOC), Dr. Gagan Malik—a famous Bollywood actor, as well as, many UNPKFC country directors, etc.  

There were also important people from more than 165 countries around the world who participated in this prestigious event, such as stars from Hollywood and Bollywood, Miss Universe, Miss Supra International, Mr. Supra International, celebrities, models, movie stars, lawyers, human rights activists, government officials, private officials, Peacekeepers from the United Nations, Thai and International veterans. 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.