Header Ads

แม็คโครให้ความร่วมมือ DSI เข้าตรวจ หลังหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจคลังสินค้า พบการรับซื้อสินค้าถูกต้อง ยืนยันไร้หมูเถื่อน ขั้นตอนมีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

แม็คโครชูจุดยืนดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบเชิงรุก มั่นใจในการควบคุมมีมาตรฐานการควบคุมย้อนกลับได้ 100% ยืนยันไม่สนับสนุนสินค้านำเข้าและสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยเน้นการรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเป็น หลัก 


สังเกตได้จากการควบคุมสำหรับกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายในจังหวัดเป็นประจำจนกระทั่งตรวจเจอศูนย์กระจายสินค้าแม็คมหาชัยและวังน้อยใน 15 และ 21 อีกครั้งนี้อีกครั้งอีกครั้งและเอกสารรับซื้อซึ่งพบว่าพบสินค้าเนื้อหมูตับ หมูมีความปลอดภัยในคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดล่าสุดแม็คโครได้ให้ความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่นำเสนอขั้นตอนการรับซื้อตรวจสอบคุณภาพสินค้าพร้อม เอกสารการรับซื้อถูกต้องตามกฎหมาย 


ตัดเนื้อหมูและเนื้อหมูทั้งแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายผ่านโครแม็คตรวจสอบทุกสาขาที่รองรับการประมง OK ยืนยันได้ถึงสินค้าที่สดตามปกติต่อผู้บริโภคตามประเพณีการปฏิบัติของกรมประมงสามารถตรวจสอบย้อนได้ ..ได้ 100% 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.