Header Ads

กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคนไทยวางแผนการเงิน-ลดหย่อนภาษี แนะเลือกแบบประกันชีวิตตอบโจทย์ตามเป้าหมาย

 

กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคนไทยวางแผนการเงิน พร้อมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เลือกแบบประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ตามเป้าหมาย ทั้งมนุษย์เงินเดือนและอาชีพอิสระ นอกจากช่วยลดภาระทางภาษีแล้ว ยังสร้างวินัยทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ด้วยแบบประกันหลากหลายทั้งแบบสะสมทรัพย์ บำนาญ และ สุขภาพ


ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีย่อมต้องเริ่มการวางแผนการเงินเพื่อสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา โดยไม่จำกัดเฉพาะมนุษย์เงินเดือนแต่ยังรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือ “ฟรีแลนซ์” ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย และประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต รวมไปถึงแบบประกันบางประเภทยังได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนอีกด้วย โดยผู้เสียภาษีสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตามจริง หักลดหย่อนภาษีได้รวมกันสูงสุดถึง 100,000 บาท การใช้สิทธิลดหย่อนไม่ต้องคำนวณตามสัดส่วนของรายได้ จึงสามารถลดหย่อนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเบี้ยที่จ่ายจริง


และสำหรับผู้ที่วางแผนการเกษียณด้วยประกันบำนาญ ก็สามารถนำเบี้ยประกันบำนาญที่จ่ายไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เกิน 15% ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้หากยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ยังไม่เต็ม 100,000 บาทแรก สามารถใช้เบี้ยประกันบำนาญไปรวมสิทธิ์ลดหย่อนในส่วนแรกได้เช่นกัน


ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ควรพิจารณาแบบประกันให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินที่ต้องการนอกเหนือจากการลดภาระทางภาษีในแต่ละปีเท่านั้น เช่น การเกษียณอายุ การออมเงินระยะยาวหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร ซื้อที่อยู่อาศัย หรือเป็นทุนสำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ การเลือกวางแผนลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินควบคู่กันไป จะทำให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการเงินโดยไม่มีภาระการชำระเบี้ยเกินจำเป็น 


สำหรับการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีของกลุ่มมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันชีวิตมีแบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยทำงาน  และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 100,000 บาท เช่น ผู้เริ่มต้นทำงานที่ต้องเสียอัตราภาษี 5-10% สามารถเลือกแบบประกัน กรุงเทพ 118 ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนเพียงเริ่มต้นเดือนละ 200 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว หรือเป็นผู้บริหารระดับกลางต้องการออมเงินเพื่ออนาคต มีอัตราการเสียภาษี 15-20% สามารถเลือกแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2, บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5 ที่ระยะชำระเบี้ยประกันภัยสั้น แต่ระยะเวลาคุ้มครองยาวถึง 10 ปี มีเงินคืนระหว่างสัญญาและเมื่อครบกำหนดสัญญา 


นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการที่มีฐานภาษี 25-35% และต้องการวางแผนเกษียณ สามารถเลือกแบบประกัน แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 300,000 บาท เลือกระยะชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว, 5 ปี , 10 ปี หรือ ถึงอายุ 60 ปี และรับเงินบำนาญเมื่อวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปีจนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี หรือหากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ “ฟรีแลนซ์” แนะนำเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และช่วงเวลาที่ขาดรายได้ เมื่อต้องหยุดพักรักษาตัว เพราะการทำงานฟรีแลนซ์เมื่อเจ็บป่วยนั้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้ง 100% โดยไม่มีสวัสดิการใดๆ เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยแบบประกันสุขภาพ  บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ จะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยผู้ทำประกันจะได้รับเงิน 100,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง พร้อมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3) สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนหรือรายปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 25,000 บาท สำหรับตนเอง และ 15,000 บาทเมื่อซื้อให้พ่อแม่


การวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต นอกจากจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ช่วยลดภาระทางภาษี แล้วยังเป็นการสร้างความคุ้มครองและดูแลตัวเองและคนที่รักให้อุ่นใจในทุกช่วงเวลา กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความคุ้มครอง ความรัก และความปรารถนาดีให้กับบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมคำนวณเบี้ยและสมัครด้วยตัวเองได้ที่ เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com/online หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.