Header Ads

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยประชาชนในส่วนภูมิภาค นำทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ฟรี

วันนี้ (วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นายบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการ นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  และนางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสา เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น บริการตัดผมโดยช่างมืออาชีพ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ฯลฯ พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง และขนม รวมจำนวน 300 ชุด แจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ในสุขภาพ โดยมี นายนพพล คงทายาท ผู้อำนวยการโรงเรียนตุ้มหู และเจ้าหน้าที่ชมรมคนยิ้มแป้น เป็นผู้ประสานงานและร่วมกิจกรรม รวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สภ.อินทร์บุรี ร่วมแจกจ่ายสิ่งของ ณ โรงเรียนวัดตุ้มหู อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


การออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีกำหนดลงพื้นที่ให้บริการประชาชนทั้งที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย รวมถึงตามชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อสอบถาม และติดตามข่าวสาร ตารางการออกหน่วยลงพื้นที่หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung


กว่า 46 ปี ที่หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ออกหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี  มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.