Header Ads

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ ในงานครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 72 ทิพยประกันภัย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ ในงานครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 72 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมผู้นำองค์กรผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตร ร่วมงาน ณ ชั้น 25 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่

สำหรับพิธีในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตร บวงสรวง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ ลานอนุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม และให้สัมโมทนียกถา อำนวยอวยพรแก่ผู้บริหารและพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งมอบผ้ายันต์ พระพุทธชินราช 666 ปี ให้ผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์  ดร.สมพร สืบถวิลกุล ได้มอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี และ 30 ปี รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาพนักงาน ที่เรียนดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ที่มาร่วมภายในงานสามารถร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ ส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ทิพยประกันภัย อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 72 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัย มุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการบริการที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายร่วมกับพันธมิตรและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในอนาคต ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.