Header Ads

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานใหญ่ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบแห่งความพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานมหกรรมใหญ่ “แรงบันดาลใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี 

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบครบ 7 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย หากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ยังคงจารึกอยู่ในหัวใจและความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย ผ่านหลักคำสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักการทรงงานที่พระองค์พระราชทานไว้ เปรียบดั่งเข็มทิศนำทางเป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคนไทยเสมอมา  

สำหรับการจัดงานมหกรรมแรงบันดาลใจในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษ และกิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบแห่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริงอีกด้วย” 


นิทรรศการแรงบันดาลใจ จากคนบนฟ้า ถ่ายทอดเรื่องราว “พระราชจริยวัตร” ของกษัตริย์ผู้ทรงเป็นต้นแบบให้กับพสกนิกรชาวไทยอันเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการออม การประดิษฐ์ ศิลปะ การทรงงาน การปกครอง และการทำเกษตร พร้อมด้วยโมเดลจำลองการทรงงานจาก “ศิระกราน สตูดิโอ” ศิลปินผู้ออกแบบ และรังสรรค์ผลงานโมเดลจำลองที่มีภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน มาจัดแสดงโมเดลจำลองโครงการพระราชดำริ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปในพื้นที่สำคัญต่างๆ  


กิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 15.52 น. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย อ.ธณิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสินค้า “ขาดทุน คือกำไร” ราคา 9 บาท ที่ร่วมแบ่งปันสินค้าคุณภาพตลอดทั้งวัน    


นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผู้น้อมนำคำพ่อสอน ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “แรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ สู่ความยั่งยืน” นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เกิดเป็นแรงบันดาลใจ เกิดความยั่งยืน ผ่าน 5 นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการโรงยาข้างบ้าน นิทรรศการยั่งยืนในพื้นดิน นิทรรศการอัจฉริยะบ้านทุ่ง นิทรรศการพืช บ่ม เพาะคน นิทรรศการร้านล้านบันดาลใจ ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับวิถีของตน   

นอกจากนี้ยังเปิดให้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรกับวิทยากรมากประสบการณ์และเกษตรกรตัวจริง เสียงจริง ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร กว่า 12 หลักสูตร ในหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอด 3 วัน อาทิ หลักสูตร เกษตรพอเพียงไม่ติดตำรา โดยอาจารย์คำนึง นวลมณีย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสงขลา หลักสูตรเกษตรผสมผสาน “สวนสองรักษ์” โดยอาจารย์น้ำฝน วงศ์คำชัย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดเลย หลักสูตรปุ๋ยพืชจานด่วนพร้อมเสิร์ฟ โดยอาจารย์เพชรรุ่ง พุกกะเวส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น เรียนรู้ได้  ในรูปแบบ Onsite และเผยแพร่ในรูปแบบ Online สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Youtube live พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้ พรรณไม้ที่คัดสรรด้วยความรักโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 200.บูธ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.