Header Ads

UNPKFC จับมือร่วมกับ UNESCO Jamaica และ Adventure of Humanity จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก 

 

ซึ่งในการนี้สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) ,UNESCO( Jamaica National Commission for UNESCO ) ,Adventure of Humanity นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลก ร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น, สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมนักรบนิรนาม333 ,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพฯ, สมาคมไทยทรงดำ (ไตดำ),องค์กรรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซี่ยน, ,สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ,สมาคมไทยเนปาลี,โรงเรียนสืบสานศิลปะวัฒนธรรม,สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ,ผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ทั้ง 5 ศาสนา,Russian Dance Academy Katyusha,Idol Exchange ,นางงาม,ศิลปิน นักร้องและนักแสดง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยภาคีเครื่อข่าย UNPKFC ทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า30 ประเทศ เข้ามาร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองกันอย่างคับคั่ง ณ.ห้องประชุมบริพัตร สโมสรกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 

 

ในพิธีกล่าวต้อนรับ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพ และ ที่ปรึกษาพิเศษสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) Rep#455108 กล่าวเปิดในงานโดย H.E.EVERTON HANNAM เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติจาเมกาเพื่อยูเนสโก(UNESCO) คำปราศรัยสำคัญ โดย พลโท ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร(กอ.รมน.) คำปราศรัยพิเศษ วีดีโอ โดย H.E.Ms.LUPE AYLLON RUIZ (สหรัฐอเมริกา) ทนายความผู้เชี่ยวชาญพิเศษในโครงการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (UNDP- N°15132-RSC) และคำกล่าวสุนทรพจน์ โดย นางปิยะนุช นาคคง ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 

 

วิสัยทัศน์นี้ดำเนินการโดยการสนับสนุนทั่วโลกภายใต้อาณัติของสหประชาชาติในเรื่องการรักษาสันติภาพ และการสร้างสันติภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐ ,ภาคเอกชน และผู้นำจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ  

พร้อมกันนี้ได้มีพิธีการที่สำคัญ แต่งตั้งฑูตสันติภาพ ให้กับ คุณเฟริส์ ภัทราพรหวัง Miss Supranational Thailand 2023 ,  Queen of Asian Model Miss Supranational 2023 และ คุณต้นกล้า นิปุณ Mister Supranational 2021 ทำหน้าที่ฑูตสันิภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึง ถึงเผ่าพันธ์เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ส่งเสริมสันติภาพของโลกช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค และขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ โดยสร้างความสามัคคี และเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  


พร้อมกันนี้ยังได้มีการแต่งตั้งยุวฑูตสันติภาพ รุ่นแรก จำนวน 50 คน คณะยุวทูตดังกล่าวมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ เพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ยุวทูตสันติภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกในการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

พร้อมกันนี้ ทางสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ได้มีการลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับมหาลัยชั้นนำ Ras Bihrai Bose Subharti University จากประเทศอินเดีย และMNC-Mahapurisa Natural Cave International Forest Medication Center,POL,Myanmar  ด้านการแลกเปลี่ยนศาสนสัมพันธ์นานาชาติ   

ต่อมาได้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติ์ผู้รักษาสันติภาพ และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ที่อุทิศตนโดดเด่นในพื้นที่อับ และในพื้นที่สาธารณะด้านสันติภาพ กลุ่มจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ( UNPKFC)  ที่มีผลงานต่อเนื่อง บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.