Header Ads

กทม.เปิดโครงการสวน 15 นาที เพื่อให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย

กทม.และสสส. เปิดโครงการ มหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน 15 นาที ที่จะให้คนไทยได้ออกกำลังกาย ได้ง่ายๆ เดินถึงสวนภายในเวลา 15 นาที เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

   

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง มหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน 15 นาที ที่จะให้คนไทยได้ใช้สวนสาธารณะขนาดเล็กในการออกกำลังกาย ด้วยการใช้เวลาเดินถึงสวนสาธารณะภายในเวลา 15 นาที เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม: Active Environment for All.(แอคทีฟ เอ็นไวรอนเมนท์ ฟอร์ ออล) ที่ ห้องประชุมเอ็มอาร์ 208 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ร่วมด้วย ยศพล บุญสม และ ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร จากโครงการ เวลพาร์ค และ ผศ.ดร.นินมล เสรีสกุล จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

      

สำหรับโครงการโมเดลสวน 15 นาที นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าในกทม.มาทำเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก เพื่อให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เดินวิ่ง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคกลุ่ม Ncds

     

นอกจากนี้ ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้องการพัฒนาโครงการ สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงพื้นที่ออกกำลังกาย ได้ทุกคน สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการเสวนาครั้งนี้    

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า คนไทยในปัจจุบันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ขยับร่างกาย  หรือ โรค Ncds ทำให้ต้องหาวิธีที่จะให้คนไทยขยับร่างกาย ด้วยการใช้เวลาสั้นๆ 5 นาที 10 นาที เพื่อไม่ให้เราเป็นโรคนี้  ทำให้เป็นที่มาของโครงการโมเดลสวน 15 นาที 

    

สาเหตุที่เคนไทยจะไม่เป็นโรค  ไม่เจ็บป่วยนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย และนโยบายภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องจากเราต้องการเพียงพื้นที่เล็กๆ สำหรับ ใช้เป็นโมเดลสวน 15 นาที เพื่อจะได้มีสถานที่ออกกำลังกาย

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.