Header Ads

เครือสหพัฒน์ จับมือ HUMANICA เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ Digital Transformation

เครือสหพัฒน์ โดย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ร่วมกับ “ไอซีซี” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ “ฮิวแมนิก้า” เดินหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมมุ่งสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า เครือสหพัฒน์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด ยิ่งท่ามกลางบริบททางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายในปัจจุบัน การบริหารองค์กรโดยเน้นเพียงแค่การแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป กลยุทธ์ด้านบุคลากรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเสมือนคู่คิดด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรที่จะช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เครือสหพัฒน์จึงมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการทำงาน (“Digital Transformation”) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมากขึ้น โดยปัจจุบัน SPI ได้มีการนำร่องใช้บริการเทคโนโลยี HR outsourcing จาก HUMANICA ซึ่งถือเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชันด้านจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งพบว่าระบบของทาง HUMANICA สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครือสหพัฒน์มองเห็นโอกาสในการขยายการพัฒนาดังกล่าวออกไปยังบริษัทแห่งอื่นๆ ในเครือสหพัฒน์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางธุรกิจกับ HUMANICA ในครั้งนี้

ด้านนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“ICC”) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เครือสหพัฒน์ โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผ่านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ


ทั้งสองฝ่ายจะมีการร่วมทุนเพื่อพัฒนาการให้บริการงานด้าน HR outsourcing ให้กับบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมวางแผนธุรกิจในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลของ HUMANICA มาปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม พร้อมยกระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“HUMANICA”) กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า HUMANICA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเครือสหพัฒน์ กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งและตอบโจทย์การปรับองค์กรไปสู่ Digital Transformation ให้กับเครือสหพัฒน์ได้ ผ่านการปรับลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล และการใช้แพลตฟอร์มหรือระบบที่สามารถนำกระบวนการใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ HR สามารถจัดลำดับหน้าที่ และโฟกัสบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ให้เครือสหพัฒน์ได้มากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายสามารถนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งมาร่วมกันต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากประสบการณ์และโซลูชันการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นเยี่ยมที่ HUMANICA มี รวมไปถึงด้านการขยายการให้บริการและฐานลูกค้าของ HUMANICA ให้มากขึ้น  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.