Header Ads

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลอรัญประเทศ

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 460,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอรัญประเทศ เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่ชำรุดส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก โดยมีนายแพทย์ราเชษฎ  เชิงพนม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

     

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.