Header Ads

เบ่งกล้ามดาวรุ่งแจ้งเกิด "รบพิเศษ สมาร์ทแมน 2023"

     

"รบพิเศษ สมาร์ทแมน 2023" นักกีฬาเหล่าทัพและเยาวชนหน้าใหม่แจ้งเกิดเพียบ

การแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการพิเศษ "รบพิเศษ สมาร์ทแมน Special Forces Smartman 2023" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกได้เปิดการแข่งขันขึ้นโดยมีพลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี  โดยมีนักกีฬาที่สนใจร่วมการแข่งขันทั้งในประเภท กำลังพลเหล่าทัพและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

โดยเฉพาะรุ่นเยาวชน สปอร์ตฟิสิค ชายอายุไม่เกิน 18 ปี มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้รุ่นเดียวถึง 30 คน

 สำหรับผลการแข่งขัน ใน 16 รุ่นการแข่งขัน ปรากฏว่า ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย กำลังพลกองทัพไทย(สี่เหล่าทัพ) รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. อันดับที่ 1 เป็นของ สิบเอกฐาปกรณ์ เจ็นพนัสสัก ที่2 จ่าสิบโทวราวุฒิ จันทรเสนา ที่3 สิบเอก เมธี ยุติธรรม

ประเภท แอธเลติคฟิสิคชาย กำลังพลกองทัพไทย (สี่เหล่าทัพ)  รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.อันดับที่1 จ่าสิบเอกนัฐพล พลจารย์ ที่2 สิบเอกธรรมรัตน์ รัตนพงศ์ ที่3 พลตรีสุดชาย พลอยประดับ 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย กำลังพลกองทัพไทย (สี่เหล่าทัพ)  รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.อันดับที่1 อส.ทพ.อนวัช กลิ่นด้วง ที่2 สิบเอกธวัชชัย แสนจำหน่าย ที่3 พันจ่าเอกชยพัทธ์ ฉันทสาร 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย กำลังพลกองทัพไทย (สี่เหล่าทัพ) รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.อันดับ 1 จ่าสิบเอกกิตติธัช ปัญญาปรุ ที่2 สิบเอกชอษณุพงศ์ สวัสดิพงษ์ ที่3  จ่าสิบเอกทวีศักดิ์ ทองดี 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.อันดับที่1 เป็นของธนารักษ์ ศิริเนาว์ ที่2 จันดวง คง ที่3 ปฏิภาณ บุญประเสริฐ 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. อันดับที่ 1พอช พาน ที่2 สาทิต ธรรมกรณ์ ที่3 ธนู อยู่ช้าง 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.อันดับที่1 ฉัตรชัย จันทะสุทโธ ที่2 เดชณรงค์ อร่ามสุวรรณ์ ที่3 อรรณพ พรตรีสัตย์ 

ประเภทเพาะกายชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อันดับที่1 สหรัฐ เกตุสันเทียะ ที่2 จ่าสิบเอกอุทัย ดำริห์ ที่3 ธนวิทย์ ชุนดี 

ประเภทเพาะกายชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัม อันดับที่1 นัน สมโบ ที่2 อติชาต มะระโชติสกุล ที่3 ปิยวัช กุลธินี  

ประเภทสปอร์ตฟิสิคเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นทั่วไป อันดับที่1 ปัสสัทธิ สฤษดิ์เวชวรกุล ที่2 ศกจำเริน นัน ที่3 คณยศ ศรีจำเริญ 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. อันดับที่1 กษิตินาถ ภักดิ์ไสย์ ที่2 สัญญพงศ์ ขจรวีระธรรม ที่3 ศิริศักดิ์ นันทะเสน 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.อันดับที่1 ทวีพล ไชยพงษ์ ที่2 ศรายุทธ น้อยดี ที่3 สัญจกร บางข่า 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.อันดับที่1 นพรัตน์ บุญประกอบ ที่2 ชานน สันต์สี ที่3 วิทยา มาวาย 

ประเภทโมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นทั่วไป (สวมใส่ชุดสปอร์ตบาร์) อันดับที่1 นิรุชา นนท์ทอง ที่2 นิวาริน จันทร์กรุง ที่3 พันฐ์รดา ชูเชิดไทย 

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. อันดับที่1 เบญจรักษ์ โพธิเจ้า ที่2 พนมรัตน์ คามาเนา ที่3 ปัทมา ชื่นมื่น 

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ประชาชนทั่วไป รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. อันดับที่1 ปภัสรินทร์ รุ่งสิริไชยรัฐ ที่2 จันจิรา ดีสะท้าน ที่3 ธัญญาทิพย์ แก้วคูนนอก

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ทางสมาคมได้ร่วมกับกองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการ "รบพิเศษ สมาร์ทแมน Special Forces Smartman 2023" ซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชากาาสงครามพิเศษ, ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ และ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ในครั้งนี้นั้น ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักกีฬาทั้งในส่วนของกำลังพล และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมให้นักกีฬาเพาะกายในทุกเหล่าทัพและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นวาระพิเศษที่ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ครบรอบ 7 ทศวรรษการก่อตั้งสมาคมในเดือนสิงหาคมนี้ โดยในอนาคตทางสมาคมก็เตรียมที่จะจับมือกับเหล่าทัพต่างๆ ที่จะต่อยอดการแข่งขันกีฬาเพาะกายให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเหล่าทัพต่อไป ทั้งนี้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณ ทางกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่ได้ร่วมกับทางสมาคมจัดกิจการแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการพิเศษนี้ขึ้น 
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.