Header Ads

กรุงเทพประกันภัยมอบประกาศนียบัตรให้แก่อู่ชวนซ่อม ยกระดับการบริการซ่อม ด้วยความพึงพอใจจากลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานในโครงการอู่ชวนซ่อม กรุงเทพประกันภัย ปี 2565 เพื่อแสดงความยินดีแก่อู่ในโครงการฯ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ โดยมีดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความประทับใจ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่อู่ชวนซ่อม จำนวน 22 อู่ และมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารอู่ ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566


สำหรับโครงการอู่ชวนซ่อม คือ การคัดเลือกอู่ในสัญญาของกรุงเทพประกันภัยที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และได้ผ่านการประเมินความพึงพอใจหลังการซ่อมในระดับสูงจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ คุณภาพการซ่อม การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การส่งมอบรถได้ตรงตามกำหนดนัดหมาย ความสะอาดของรถหลังการซ่อม และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถค้นหารายชื่ออู่ชวนซ่อมทาง www.bangkokinsurance.com/premiumgarage ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขยายโครงการอู่ชวนซ่อมให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อการบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถเลือกเข้าใช้บริการอู่ชวนซ่อมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.