Header Ads

สสส.จับมือ พาสเอ็ดดูเคชั่น มอบหนังสือเด็กตามช่วงวัย หยุดวิกฤต Learning Loss

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จับมือ สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น มอบหนังสือเด็กตามช่วงวัย หยุดวิกฤต Learning Loss เด็กไทยหลังโควิดทำการเรียนรู้ถดถอยทุกด้าน หวังรัฐบาลใหม่ เดินหน้าสวัสดิการหนังสือเด็กเล็กฟรี ต่อยอดถึงเด็กโต หากหวังได้ประชากรไทยคุณภาพ ระบุ 3 องค์กรระดับโลก ศึกษาย้ำชัดช่วยก้าวพ้นความจนได้
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตหนองแขม และ สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น ร่วมกันจัดกิจกรรม 20 ปี พาสเอ็ดดูเคชั่น มอบหนังสือเครือข่ายอ่านยกกำลังสุข “ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย หยุดวิกฤติ Learning Loss”ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มเด็กเล็กได้รับผลกระทบมากที่สุด ขาดพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศจัดส่งหนังสือถึงบ้านเด็ก เพื่อหยุดภาวะ Learning loss หรือภาวะถดถอยในการเรียนรู้ สร้างโอกาสการก้าวข้ามความยากจน ที่ผ่านมาแผนงานฯ จึงรณรงค์ให้เด็กมีหนังสืออ่าน และเรียกร้องให้รัฐจัดสวัสดิการหนังสือเด็กแรกเกิด และเด็ก 0-6 ปี ต้องมีหนังสือในบ้าน อย่างน้อย 3 เล่ม ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย และ กทม.ขานรับแล้ว และรอรัฐบาลใหม่มาผลักดันให้สำเร็จ รวมถึงต่อยอดการจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กโตเพิ่มเติมเพื่อให้สอดรับกับการส่งเสริมให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมของคนไทยต่อไป  
 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่สวัสดิการหนังสือฯ ยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่จะหยุดวิกฤติ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.