Header Ads

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา “มหัศจรรย์วัดไทย”

 

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าว นางสาวลลิษา มโนบาล หรือ“ลิซ่า” ศิลปินน้องร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโพสต์ภาพสวมชุดไทยไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม นั้น ทำให้ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนาตามรอย ลิซ่า เที่ยววัดสวมชุดไทยไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อน Soft power ที่สำคัญของไทย 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดกว่า 800 กว่าวัด พระอารามหลวง 15 วัด วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม ถือเป็นวัดสวยและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม หรือวัดพระเมรุ หรือวัดหน้าพระเมรุ เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี   ตามตำนาน กล่าวว่า พระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรง สร้างขึ้น พระราชทานนามว่า“วัดหน้าพระเมรุ” สันนิษฐานว่าสร้างบริเวณที่เคยปลูกสร้างพระเมรุในการถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านายมาก่อนมีศาสนวัตถุและศาสนสถานสำคัญที่ ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา เดินทางมาสักการะบูชาและ เยี่ยมชม คือ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ และพระคันธาวาส หรือ“พระคันธารราฐ” เป็นพระพุทธ ประธานในวิหารน้อยศิลปะทวารวดี วัดมหาธาตุ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้รับการนําไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่าง คือเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเศียรพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม มีความงดงามแปลกตา


สำหรับวัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีความงดงามด้วยโบราณสถาน ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัด อันได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน "หลวงพ่อขาว" พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงกลมฐานสิงห์ล้อม ศิลปะสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร พร้อมชมพระอุโบสถหลังใหม่ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตรอธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า  กรมการศาสนาได้จัดทำ “โครงการมหัศจรรย์วัดไทย” รวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยว ในรูปแบบหนังสือ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายผ่าน e-book กรมการศาสนา https://e-book.dra.go.th/ สอบถามได้ที่ 02 209 3699 :ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณต้นเดือนกันยายน 2566 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า การที่ นางสาวลลิษา มโนบาล หรือ“ลิซ่า” ศิลปินน้องร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เที่ยว 3 วัดสวย  ได้กลายเป็นกระแสหลักของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ ที่เห็นความสำคัญของการสวมใส่ผ้าไทยเข้าวัด อีกทัั้งสามารถสื่อสารผ่านสื่อโซเชี่ยลไปยังคนทั่วโลกให้ได้เห็นความงดงามของผ้าไทย  และทำให้รู้จักปักหมุดไฮไลต์วัดสวยและสำคัญของ จ. พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความสนใจท่องเที่ยวในมิติศาสนาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ วัดสวยทั่วไทยภายใต้ โครงการมหัศจรรย์วัดไทย จะเป็นข้อมูลนำเที่ยวช่วยเผยแพร่ และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเร่งพัฒนาศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.