Header Ads

วงดุริยางค์ RBSO ในพระอุปถัมภ์ ออกแสดงเพลงพระนิพนธ์ สามประเทศในยุโรป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำวงดุริยางค์ RBSO ในพระอุปถัมภ์

ออกแสดงเพลงพระนิพนธ์ ณ หอแสดงดนตรีอันทรงเกียรติ สามประเทศในยุโรป 

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤษภาคม  2566 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา  มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความสนับสนุนของ บี.กริม ธนาคารออมสิน เมืองไทยประกันภัย กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิเอสซีจี และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ต “RBSO European Tour 2023” กำหนดการแสดงในวันที่ 18 พฤษภาคม ณ Musikverein กรุงเวียนนา วันที่ 20 พฤษภาคม ณ Herkulessaal นครมิวนิค และ วันที่ 22 พฤษภาคม ณ La Seine Musicale กรุงปารีส 

ในการออกแสดง ณ หอแสดงดนตรีอันทรงเกียรติของประเทศทั้งสามของทวีปยุโรป หรือ “RBSO European Tour 2023” นี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ องค์อุปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วงดุริยางค์ Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อัญเชิญเพลงพระนิพนธ์ในพระองค์สองบทออกแสดงด้วย โดยมี Mr. Michel Tilkin เป็นผู้อำนวยเพลง พร้อมด้วย Mr. Niklas Liepe เป็นผู้เดี่ยวไวโอลิน และ Mr. Titos Gouvelis เป็นผู้เดี่ยวเปียโนในบทเพลงพระนิพนธ์ ร่วมกับนักดนตรีสมาชิกวง RBSO จำนวน 76 คน

นอกจากเพลงพระนิพนธ์สองบทแล้ว รายการเพลงในครั้งนี้ยังประกอบด้วยบทประพันธ์อัน

เลื่องชื่อ คือ Vltava ของ Smetana และ Symphony หมายเลข 8 ของ Dvořák 

“RBSO European Tour 2023” จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 19.30 นาฬิกา

บทเพลงพระนิพนธ์ทั้งสองบทในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แก่ Le Mariage de Minuit – Fantaisie pour piano et orchestre และ Concerto for Violin and Orchestra “NEFRERETTA” นี้ ได้เคยอัญเชิญออกบรรเลงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีกลาย  “RBSO European Tour 2023” นี้ จึงนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่ง

แก่วงการดนตรีคลาสสิกสากลของชาติอีกครั้ง โดยเฉพาะการบรรเลง ณ Musikverein กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย สถานที่เคยถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช 2507 

บทพระนิพนธ์ทั้งสองมีรูปแบบ “ดนตรีพรรณา” หรือ “Program Music” ด้วยองค์ผู้ทรงพระนิพนธ์ ทรงถ่ายทอดภาพของความทรงจำ, ประสบการณ์, ความประทับใจ, ความรู้สึก หรือ ความครุ่นคิด ในห้วงเวลาหนึ่งๆ บทพระนิพนธ์ทั้งสองยังเผยให้ผู้ฟังประจักษ์ในพระจริยวัตรต่อศาสตร์ศิลป์ด้านอื่นๆ อาทิ 

พระกรณียกิจด้านนฤมิตรศิลป์ด้านผ้าไทยและการออกแบบ พระกรณียกิจด้านกีฬาขี่ม้า ซึ่งล้วนส่งอิทธิพลและสร้างปัจจัย ก่อเกิดแรงบันดาลพระทัยต่อบทพระนิพนธ์เหล่านี้ มาโดยตลอด

“RBSO European Tour 2023” นอกจากจะสะท้อนพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ องค์อุปถัมภ์ ในการนำวง RBSO ออกแสดงให้เป็นที่รู้จักและประจักษ์ถึงความสามารถของคนไทยบนเวทีระดับโลก 

ยังสื่อสัญลักษณ์แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยืนยันความสัมพันธ์อันดีและไมตรีจิตระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งต่างเป็นต้นแบบของดนตรีคลาสสิกตะวันตก อีกด้วยNo comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.