Header Ads

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum แห่งแรกในไทย

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum แห่งแรกในไทย

จาก TGBI ขับเคลื่อนเป้าหมายลดคาร์บอนและการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) หลังจากสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียว ในระดับ Platinum ซึ่งถือเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย


สถาบันอาคารเขียวไทยได้มอบรางวัลมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่ผ่านการประเมินและดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศในการจัดการอาคารด้านต่าง ๆ  โดยสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ได้ผ่านการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ในระดับ PLATINUM ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม 5 ประการ ดังนี้


·       การจัดการด้านพลังงานและบรรยากาศ


บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน อีกทั้งได้ทำการเลือกและติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อนของหลังคา เพื่อช่วยระบายความร้อน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 37,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อปี


·       การเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ


บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการน้ำที่ใช้สำหรับกิจกรรมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำโดยไม่ได้ลดหย่อนประสิทธิภาพในการทำความสะอาด


·       การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรวม


บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับรถจักรยานและรถอีโคคาร์ (Eco-Car) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้งาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย


·       การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอากาศภายในอาคาร


การติดตั้งระบบกรองอากาศทำให้เกิดการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการควบคุมการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคาร รวมทั้งมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย


·       การบริหารทรัพยากรการก่อสร้าง การจัดการขยะและของเสีย


บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนมากสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน การก่อสร้างเป็นไปด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ


องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้านดังกล่าวช่วยให้สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์รวมที่ 28,145 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละปี

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐซึ่งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 ของประเทศไทย”


“ด้วยความมุ่งมั่นดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการลด Carbon Footprint โดยล่าสุด สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Certificate) ในระดับ Platinum จาก สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานอาคารเขียว” ดังกล่าว การได้รับการรับรองนี้นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการลดคาร์บอน นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ยังเป็นตัวแทนของโมเดลที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการลดปริมาณความเข้มข้นคาร์บอน (carbon intensity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วย” นายชาแชงค์ กล่าว


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.