Header Ads

จัดใหญ่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน “เหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน จังหวัดสระบุรี” 3 - 7 พ.ค.นี้ ที่ซีคอน บางแค

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สถาบันอาหาร เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “เหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน จังหวัดสระบุรี”  ภายใต้โครงการเหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการจัดสรรงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น B ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เปิดโอกาสให้มีการนำสินค้าที่ได้รับการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีมาตรฐานสากลมาทดสอบตลาด เป็นสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs รอบกิจการเหมืองแร่ใน จ.สระบุรี จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย  อ.พระพุทธบาท  อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.มวกเหล็ก รวม 42 กิจการ แบ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ กะหรี่พัฟแบบอบไส้มัสมั่นเนื้อ ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง เครื่องดื่มข้าวกล้องเจ๊กเชยสมผงกล้วยและผักรวม  เครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโห่สำเร็จรูปชนิดผง กระชายแช่อิ่มอบแห้ง 3 รส น้ำสลัดอะโวคาโด กล่องไม้ประดับดอกไม้จากกระดาษสา และสเปรย์ระงับกลิ่นปากจากใบโปร่งฟ้า เป็นต้น


โครงการเหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการผนวกกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร ยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร เพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ๆ  ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการด้านเศรษฐกิจของจังหวัดทำให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เกิดอาชีพมีการสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างชุมชนที่มีความสุข และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการเหมืองแร่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุล นอกเหนือจากกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นไปตามภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประเมินว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 46.2 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32.43% ในปีแรก 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.