Header Ads

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ 1 – 3 เมษายนนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” นิทรรศการ “คลังอาหาร สร้างชีวิต” พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชา  ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พื้นที่จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานในพิธี เปิดเผยในงานว่า “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน และเยาวชนให้รักและหวงแหนในทรัพยากรไทย ดังพระราชกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” และในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยังคงมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อปกปักรักษาดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมและทรัพยากรไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ “รู้คุณค่า รู้ใช้ประโยชน์” ทรัพยากรไทย และร่วมกันรักษาไว้สืบไป โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย” 

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่า “ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ“ทรัพย์ดินสินน้ำ” นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภูมิปัญญาการรักษาพันธุกรรมตามนิเวศ และนิทรรศการ “คลังอาหาร สร้างชีวิต” จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ได้แก่ คลังลับใต้ดินปลูกกินทั่วไทย แมลงโปรตีนแห่งอนาคต ฟัก แฟง แตงพื้นบ้าน วิถีข้าววิถีคน สมุนไพรรอบบ้านสร้างภูมิคุ้มกัน พืชพรรณอาหารตา พืชพรรณไม้ปรุงรส  ไม้ผลคนพอเพียง และพันธุกรรมไทยไล่แมลง การอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ กว่า 20 หลักสูตร ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online กิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของกินปลอดภัย ของใช้คุณภาพ จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ  ทั่วภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของพันธุกรรม ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรไทย และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนไทย ให้รักและหวงแหนในทรัพยากรไทย” 

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ไทยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีไทยให้ร่มเย็นตลอดปี  

พร้อมเปิดให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ในอาคารแบบจัดเต็มทั้งลดทั้งแถม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน สนุกทะลุจอ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ “The Magic Box” 

พิเศษ ภายในงานมีการแจกพันธุกรรม อาทิ พริกไทย โคคลาน ตะไคร้หอม เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม  

ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกปัก รักษา ดิน น้ำ ป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติให้คงอยู่เป็นประโยชน์แก่คนไทยสืบไปในอนาคต ภายในงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือ 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.