Header Ads

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมเวทีเสวนา โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ เปิดตัว ‘ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมประกันภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง  ร่วมเวทีเสวนาโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนวิถี ไม่กินปลาดิบ วางแผนชีวิตด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ตามความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งเน้นการรับประกันภัยและรองรับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมร่วมจัดบูธกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนให้เข้าถึงระบบประกันภัย สร้างความเชื่อมั่น สามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงขออนุญาตฝากข่าวสื่อมวลชน โดยส่งรายละเอียด Press Release พร้อมรูปภาพประกอบข่าว ตามแนบ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.