Header Ads

“เบทาโกร” ชู “Best Partner for Best Business” ในงาน “VIV ASIA 2023” นำเสนอโซลูชันครอบคลุมเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร

“เบทาโกร” ชู “Best Partner for Best Business” ในงาน “VIV ASIA 2023”

นำเสนอโซลูชันครอบคลุมเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร

สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 10 มีนาคม 2566 – “เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” หนึ่งในธุรกิจของ “เบทาโกร” ชูแนวคิด “Best Partner for Best Business” ในงาน “VIV ASIA 2023” นำเสนอเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ของเบทาโกร สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลา และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเบทาโกรที่มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ World-Class Branded Food Company เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า หนึ่งในธุรกิจของ เบทาโกร จึงชูแนวคิด ‘Best Partner for Best Business’ ในงาน VIV ASIA 2023 โดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (Best Product) พร้อมการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ Betagro Agro Solution (Best Service) ตลอดจนการสนับสนุนและส่งมอบองค์ความรู้ให้กับลูกค้าเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง (Best Partner) ช่วยให้เกิดการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ภายในบูธได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน

ภาพกิจกรรมภายในบูธที่จัดแสดงโซลูชันครบวงจร เพื่อเป็นคู่คิดทางธุรกิจ สร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดย เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า หนึ่งในธุรกิจของ เบทาโกร

“คุณทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร “คุณอรณพ เพียรศิริภิญโญ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการขายต่างประเทศและจัดหาผลิตภัณฑ์ และ “น.สพ.วรชัย มีนาค” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ให้การต้อนรับนักธุรกิจและลูกค้าธุรกิจที่เข้าเยี่ยมชมบูธ   

ลูกค้าประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในบูธและพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน     


เกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เบทาโกร ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจและส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ ‘World-Class Branded Food Company’ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์ การทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ การชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการขาย โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารที่มีมาตรฐานสูงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังเน้นการติดตามและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเบทาโกร (Betagro Quality Management - BQM) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นสูงที่ได้การรับรองและเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล 


ติดตามข่าวสารล่าสุดของเบทาโกรได้ที่ Facebook Betagro Group ,LinkedIn Betagro Group ,YouTube Betagro Group และ www.betagro.com 


 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.