Header Ads

[The Epoch Times] วัคซีน COVID-19 ของไฟเซอร์เชื่อมโยงกับการแข็งตัวของเลือด: FDA


วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์เชื่อมโยงกับการแข็งตัวของเลือดในผู้สูงอายุ ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

นักวิจัยขององค์การอาหารและยา (FDA) รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา พบว่าภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด—การแข็งตัวของเลือดที่ก่อตัวขึ้นในร่างกายและปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดในปอด—เป็นไปตามเกณฑ์เริ่มต้นสำหรับหลักสถิติ และยังคงประชุมหาเกณฑ์หลังจากการประเมินเชิงลึกมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่น่าสนใจอีกสามอย่าง ได้แก่ การขาดออกซิเจนในหัวใจ ความผิดปกติของเกล็ดเลือดที่เรียกว่า ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน และการแข็งตัวของเลือดอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด นักวิจัยกล่าว การประเมินเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น การเปรียบเทียบกับประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าสัญญาณบ่งชี้จากทั้งสามกลุ่มไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทางสถิติอีกต่อไป

นักวิจัยดูข้อมูลผู้สูงอายุชาวอเมริกัน 17.4 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนรวม 34.6 ล้านโดสระหว่างวันที่ 10 ธ.ค. 2020 ถึง 16 ม.ค. 2022 การศึกษานี้ตีพิมพ์โดยวารสาร Vaccine เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม

องค์การอาหารและยากล่าวว่า ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับผลลัพธ์ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าวัคซีนทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งสี่อย่าง และเนื่องจากการค้นพบนี้ “ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและต้องการการศึกษาที่เข้มงวดมากขึ้น” ดร. Peter McCullough หัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ Truth for Health Foundation กล่าวกับ The Epoch Times ทางอีเมลว่าเอกสารฉบับใหม่นี้ “ยืนยันข้อกังวลของแพทย์ที่ว่าลิ่มเลือดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การลุกลามของโรคหัวใจ หลอดเลือดและความผิดปกติของเลือดนั้นต่างก็เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”

ไฟเซอร์ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

การวิจัยเสร็จสิ้นอย่างไร

นักวิจัยของ FDA ด้วยความช่วยเหลือจากนักวิจัยของ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล CMS ซึ่งรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ค่าบริการ Medicare ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนภายในระยะเวลาที่กำหนด ลงทะเบียนเมื่อได้รับวัคซีน และลงทะเบียนในช่วงเวลา "ปลอดเชื้อ" ก่อนรับวัคซีน กรอบเวลาคือ 183 วันหรือ 365 วัน ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์

ผู้คนประมาณ 25 ล้านคนได้รับค่าธรรมเนียม Medicare Fee-for-Service แต่มีเพียง 17 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

นักวิจัยใช้การทดสอบความน่าจะเป็นเพื่อตรวจหาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งรายการจาก 14 รายการหลังการฉีดวัคซีน เป้าหมายคือเพื่อดูว่าการฉีดวัคซีนอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เส้นเลือดอุดตันในปอด หรือการแข็งตัวของเลือดในปอด หากผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ทางสถิติที่กำหนด นั่นหมายถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงได้

ผลลัพธ์เบื้องต้นของการตรวจสอบความปลอดภัยตรวจพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 4 เหตุการณ์ องค์การอาหารและยาประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2021 หลายเดือนหลังจากตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในครั้งแรก พวกเขาเป็นสี่คนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งแรกที่หน่วยงานได้ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่มีการประกาศ

ณ วันที่ 15 มกราคม มีการตรวจพบผู้ป่วย 9,065 รายที่หัวใจขาดออกซิเจนหรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน นักวิจัยเปิดเผยในการศึกษาใหม่ ในวันเดียวกันนี้ ตรวจพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด 6,346 ราย ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน 1,064 ราย และภาวะเลือดแข็งตัว 263 ราย

การวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงสัญญาณความปลอดภัยสำหรับผลลัพธ์ทั้งสี่ นักวิจัยพยายามปรับตัวเลขโดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราภูมิหลัง หรืออัตราของผลลัพธ์แต่ละรายการในประชากรทั่วไปก่อนเกิดโรคระบาด หลังจากการปรับเปลี่ยนบางอย่าง—ไม่ใช่ทั้งหมด—กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน, และการแข็งตัวของหลอดเลือดภายในหยุดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

นักวิจัยกล่าวว่า แม้ว่าเส้นเลือดอุดตันในปอดยังคงมีนัยสำคัญทางสถิติ เส้นเลือดอุดตันในปอดเป็นภาวะร้ายแรงที่อาจนำไปสู่ความตายได้

ข้อจำกัดของการศึกษารวมถึงสัญญาณเท็จที่เป็นไปได้และพลาดสัญญาณที่เป็นไปได้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พารามิเตอร์ที่ระบุผิด

เงื่อนไขที่ไม่กระตุ้นสัญญาณ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจอักเสบ และไส้ติ่งอักเสบ

ตรวจพบสัญญาณหลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้น การวิเคราะห์หาสัญญาณหลังจากได้รับวัคซีน Moderna และ Johnson & Johnson ไม่ได้แสดงความเกี่ยวข้องใด ๆ

Moderna และ Johnson & Johnson ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

ผลข้างเคียง

วัคซีนทั้งสามชนิดมีความเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงหลายประการ ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยืนยันว่า การอักเสบของหัวใจมีสาเหตุเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนของ Moderna และ Pfizer ในขณะที่ Johnson & Johnson’s เกี่ยวข้องกับลิ่มเลือด

เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ได้รับการรายงานต่อเจ้าหน้าที่และอธิบายไว้ในการศึกษา แม้ว่าเอกสารบางฉบับจะพบว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังการฉีดวัคซีน

รายงานประมาณ 4,214 ฉบับเกี่ยวกับการอุดตันในปอดหลังการฉีดวัคซีน รวมถึงรายงาน 1,886 ฉบับหลังจากได้รับวัคซีนของ Pfizer ได้ถูกรายงานไปยังระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีนของสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 9 ธันวาคม

ณ วันเดียวกัน มีรายงาน 1,434 ฉบับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังการฉีดวัคซีน รวมถึง 736 ฉบับหลังจากได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ รายงาน 469 รายงานภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีน รวมถึง 234 รายงานหลังจากได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ และมีรายงาน 78 ฉบับเกี่ยวกับการแข็งตัวของหลอดเลือดหลังการฉีดวัคซีน รวมถึง 42 ฉบับหลังจากได้รับวัคซีนของไฟเซอร์

ทุกคนสามารถรายงานไปยังระบบได้ แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่จะถูกส่งโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากการศึกษาพบว่าจำนวนรายงานน้อยเกินไป

การศึกษาใหม่ระบุว่าองค์การอาหารและยา (FDA) “เชื่ออย่างยิ่งว่าผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการฉีดวัคซีน COVID-19 มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19” ไม่มีหลักฐานใดที่สนับสนุนความเชื่อนี้

องค์การอาหารและยากำหนดให้พบกับคณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนในเดือนมกราคม 2566 เกี่ยวกับอนาคตของวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพที่แย่กว่ามากเมื่อเทียบกับ Omicron และเชื้อกลายพันธุ์สายย่อย

“ข้อบกพร่องของระบบการเฝ้าระวัง CMS คือไม่สามารถจับภาพการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งก่อนหน้าและที่ตามมา ซึ่งเน้นความเสี่ยงสะสมของการฉีดวัคซีน COVID-19” McCullough กล่าวกับ The Epoch Times “เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก เศษเสี้ยวของปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนั้นมีมากมายมหาศาล ผมมีความกังวลเกี่ยวกับภาระในอนาคตต่อระบบการรักษาพยาบาลอันเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีน COVID-19 จำนวนมากโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

ที่มา: https://www.theepochtimes.com/health/pfizers-covid-19-vaccine-linked-to-blood-clotting-fda_4930377.html
แปล: Google Translate
ปรับปรุงสำนวน: Saunrabot Chuyotthiwong

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.