Header Ads

depa ผนึก GSK ผลักดันองค์ความรู้ดิจิทัล ยกระดับการบริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พัฒนาแนวทางการดำเนินงานดิจิทัลทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ภายใต้โครงการ Telehealth Together เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้งานระบบแพทย์ทางไกลในสถานพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออก รวมกว่า 5,000 คนภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทาง depa ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล อันนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

"depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับบสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง จึงร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขระยอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ GSK จัดกิจกรรม สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ภายใต้โครงการ Telehealth Together เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภาคตะวันออก พร้อมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกิดความพร้อมในการใช้งานระบบการแพทย์ทางไกลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการให้บริการแพทย์ทางไกลในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา 6 เดือน จะมีผู้ใช้งานระบบแพทย์ทางไกลในสถานพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออก รวมกว่า 5,000 คน" ผศ. ดร. ณัฐพล กล่าว

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า GSK ในฐานะผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบาย สุขภาพดีเข้าถึงได้ GSK พร้อมพันธมิตร จึงได้ริเริ่มโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี เชื่อมต่อการรักษาผ่านด้วยระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและปรึกษาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับความสะดวก

"ความร่วมมือกับ depa ในกิจกรรม สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป" นายวิริยะ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2022/12/depa-gsk.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.